Szereplők: Apa (23), Fiúcska (8), Rabló (21)

Kellékek: Egy faládikó (körülbelül tőzsdei 100 szivaros doboz), házi apróságok: pipa, evőeszközök stb. Egy zacskó és gyermekszobabútorok.

APA: Hajajajaj, be nagy búban, gondban vagyok! Ellopták a gyönyörűszép nagy bundámat! Nem látta-e valaki? Maga se látta mi? Mutassa csak a magáét!? Nem, nem az. Bizonyosan ellopták. Meg a gyönyörűszép új csizmámat is ellopták! Haddlám, mutassa mindenki itt a csizmáját, hadd lássam nincs-e közte az enyém . Magasabbra tartsátok a csizmátokat! Óh, az enyém mindenkinél szebb volt! Bizonyos, de holtbizonyos, hogy a híres rabló lopta el, aki most itt garázdálkodik a környéken az erdőben meg a falvakban. Jani, Jani, te, gyere csak!
JANI: Itt vagyok, édesapám! Mit parancsol, édesapám?
APA: Én most bemegyek a csendőrségre. Te pedig vigyázz mindenre s ha el találsz menni, becsukd ám az ajtót, mert eltalál jönni a rabló és mindent elvisz! Megértetted?
JANI: Sose féljen édesapám, ha jön a rabló, hátrakötöm a sarkát!
APA: És a nagyládához ne merj nyúlni, mert annak nagyon nehéz a teteje, ha rádesik a láda fedele, úgy becsípi a kezedet vagy a fejedet, mintha farkas harapta volna be! Megértetted?
JANI: Megértettem. A ládában farkas van és harap.
APA: Na, vigyázz a házra és ne kotorássz sehol. Isten veled. (El.)
JANI: Ujujujuju! Szabad a vásár! Most szabadon kutathatok! Először is a nagyládát nézem meg! Csak egy kicsit nyitom ki, hogy ha farkas van benne, ki ne ugorhassék belőle. (Próbálgatja a láda fedele mindig hangos csattanással lecsapódik, párszor a kezét is becsípi, végre sikerül feltámasztani.) Nini, hiszen nincsen benne farkas! Na, mi van benne? Ki találja ki? Cukor van benne. (Kockacukrot vesz ki és énekelve eszi, másoknak is adogat.) Meg kalács van benne! (Stb. Csemegéket, almát szed ki, eszi, adogat.) Na már eleget ettem, most már elmegyek egy kicsit játszani. No, de akkor be kell zárni az ajtót. De hol a kulcs? Nem látták a kulcsot? Én bizony nem sokat keresem, azalatt csak bizonyosan nem jön erre a rabló! Tisztességes rablónak úgyis csak éjféltől kezdve illik járni. (El.)
RABLÓ: (némi szünet után torzonborz külsőben, lopakodva, suttogva jön.): Csitt! Szót se, aki mukkan halálfia! Ha meg leány akkor halál leánya! Na, itt jó sokat lehet ám rabolni! Gyerünk hát megtölteni a zsákomat zsákmánnyal! Itt van ni, a János gazda pipája, éppen ilyenre fájt a fogam! Meg itt a dohányzacskója! Gyerünk csak! Be a zsákba vele! (Zsákjába rakja mind.) Meg itt egy gyönyörű fakanál! Kávédaráló! Na , ha megfogok ezentúl egy rendőrt vagy szolgabírót, beleöntöm ebbe a kávédarálóba és morzsává darabolom, így ni! (Darál.) Még nótázok is hozzá (Darálva nótáz.) Aztán, ha megdaráltam, akkor forró tejet öntök rá, meg cukrot hozzá és csendőrkávét meg szolgabíró-teát iszok belőlük! Hehehehehe! Huhuhuhu!Meg ezt is elveszem ni, ezt a…(Folytatja a rablást apró meg tréfás tárgyakkal.)
JANI: Jónapot kívánok, ki tetszik lenni!
RABLÓ: Én vagyok a Buzogány Balambér, a híresnevezetes rabló, bumm!
JANI (reszket): Jajajaj, ha a rabló tetszik lenni, akkor rossznapot kívánok.
RABLÓ: Fogd be a szádat és mondd meg rögtön, hol tartja apád a pénzt?!
JANI (befogja a száját úgy hümmög).
RABLÓ: Miért nem mondod már?
JANI: Azt mondta, tisztelt rabló, tisztelt főrabló úr, hogy fogjam be a számat. De úgy nem tudok beszélni!
RABLÓ: Ukk, mukk, fukk! Hol tartja apád a pénzt, mondd, vagy rögtön bekaplak!
JANI: A pénzt? Izé….(A közönséghez.) Jaj, bár kapná be a láda fedele, mint a farkas! (A rablóhoz) Izé, itt van a nagyládában, csak tessék jól belékotorászni! Csak bátran! (A rabló belehajlik, kotorász, akkor jani rácsapja a láda fedelét.) Ujjujuju! Bekapta a farkas! Na, hogy még nehezebb legyen, tegyünk súlyokat a ládafedelére! (Rárak tornyozva mindenfélét, beszélve.) Még ezt is meg azt is! (A közönségtől is kér súlyokat.) Még így ni, a Samu bácsi kalapját is, azon csak zsír megvan egy mázsa! Most meg hol van a szőnyegporoló?! (Elő porolót, vagy pálcát.) No, most elhúzom a nótádat Buzogány Balambér! (Veri , a rabló a lábából üvölt, a játékos e hangokat félig befogott szájjal adja.) Ej, nem tud-e valaki egy jó nótát hozzá? Először valami szomorút, például azt, hogy sújt az átok, stb. (A nóta ütemére veri.) No, most meg valami vígabbat! (Friss nótára.) Most meg friss-ropogósat! (Veri, a rabló üvölt friss ütemre.)
APA (jön): Hát te mit csinálsz szőnyegeket porolsz?
JANI: Ruhákat porolok! Csakhogy benne van a ruhákban egy rabló is
APA: Miféle rabló?
JANI: Úgy hívják: Buzogány Balambér. Bemutatkozott, igen illedelmes rabló.
APA: Tyűha, a híres rablót fogtad meg? Hadd lássam? (Benéz a láda hasadékán.) Abbizony! És itt van ni a zsákja a zsákmánynak.. No, ezt először is kiürítjük! (Kiüríti.) Hűű, mennyi mindent elvitt volna! Hanem most már ezek helyett öt magát dugom be a zsákba! No, hát kedves Balambér, tessék beléfarolni a zsákba! (Balambér üvölt, Apa verve kényszeríti) Segíts te is. Jani, te tartsd a zsákot, én meg belegyúrom ezt a Balambért! (Belegyúrja.) No, most kösd meg a zsák száját jó szorosra, húzzuk jól meg a madzagját! (Jól belekötözik. Valójában elég egy pár harisnyát gyúrni belé a zsákzacskóba, míg Balambér a színfalak mögött üvöltöz és nyög.) No, most segítsd a hátamra, így ni, ezt a jómadarat most elviszem a csendőröknek, meg a szolgabírónak! Hanem te haszontalan, rendetlen, most az egyszer szerencséd volt, hogy a láda megfogta a rablót, de ha még egyszer nyitva mered hagyni a lakást, akkor a te füledet csíptetem a ládafödél alá és terajtad hegedülöm el ezzel a bottal a Balambér nótáját. (El.)